ปฏิทินรับตรงทั่วประเทศ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ม.เชียงใหม่ 2560
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ใน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560

 1. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ใช้คะแนนทางวิชาการที่คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ)
  เปิดรับสมัคร.. วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2559
  ปล. เปิดรับตรงหลายคณะ โดยปี 2560 นี้มีคณะแพทย์ศาสตร์ เปิดรับแต่จะเป็นโครงการ โอลิมปิก และ กลุ่มเรียนดีภาษาอังกฤษ  
 2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการที่ใช้คะแนน GAT / PAT ของ สทศ.ในการคัดเลือก)
  เปิดรับสมัคร.. วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2559
 3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (โครงการของคณะเทคนิคการแพทย์ และโครงการกีฬา)
  เปิดรับสมัคร.. วันที่ 26 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
  ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ นะครับ
ปล. โควตาภาคเหนือ สำหรับน้องๆภาคเหนือ 
      โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลายโครงการจะเป็นรับตรงทั่วประเทศจ้า 
      โครงการรัยตรงของคณะก็มีหลายคณะที่เป็นรับตรงทั่วประเทศจ้า
หน้าเว็บไซต์หลัก  https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?sp=p