INFO สรุปสอบตรง ธรรมศาสตร์ 60 : TU STAR

INFO สรุปสอบตรง ธรรมศาสตร์ 60 : TU STAR คืออะไร สอบอะไร !?
น้องๆ #dek60 คนไหนที่สนใจจะสอบรับตรง ธรรมศาสตร์ ก็เตรียมตัวกันให้พร้อม

จะเปิดรับสมัครสอบรอบแรก 6-12 มิถุนายนนี้จ้า  สอบ 3 กรกฎาคม นี้จ้า
ใครยังไม่เข้าใจว่า ต้องสอบอะไรบ้าง คณะไหนเปิดบ้าง ลองชม ภาพ Info 
 ที่จัดทำโดยศูนย์ทดสอบด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์