ย้ำประกาศผล Admissions 59 วันที่ 5 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น
28 พฤษภาคม 59 : มีการประชุมผู้ประกาศผลร่วม Admissions 59 สรุปข้อมูลได้ดังนี้

+วันที่ 5 มิถุนายน 2559  เวลา 11.00 น : แถลงข่าว  ประกาศผล Admissions 59 
+วันที่ 5 มิถุนายน 2559  เวลา 18.00น : ประกาศผล Admissions 59 แน่นอน
+ใช้เลขที่ใบสมัครอย่างเดียวจ้า
แถลงข่าว  ประกาศผล Admissions 59  : จะมีน้องโชคดีรุ้ผลก่อนเพื่อน ได้คะแนนสูงสุดของประเทศแต่ละคณะจ้า เตรียมตัวรับสายจากสื่อให้ดี 55  ในงานแถลงข่าวจะเป็นการสรุปภาพรวม Admissions สอบติดกี่คน สอบไม่ติดกี่คน
 
ปี 58  ในระเบียยบการ รับได้ 1.2 แสนคน แต่ที่นั่งตอนประกาศผล มี 1.6 แสนคน
ปี 59  ข้อมูลในระเบียบการ ก็รับได้ 1.2 แสนคน  ตอนนี้ข้อมูลจำนวนรับเพิ่มมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลวันสุดท้าย 27 พฤษภาคม จ้า ตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยส่งจำนวนรับเพิ่มมาหมดแล้ว แต่ข้อมูลตั้งรวบรวมไม่เสร็จ >...<