รับตรง ทันตแพทย์ ทวิภาษา ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี 59

รับตรง ทันตแพทย์  ทวิภาษา หลักสูตร 6 ปี 59

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2  จำนวนไม่เกิน 10 คน
 เปิดรับสมัคร 11  เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2559