รับตรง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 59 รอบ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิติเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 รอบสอง โดยวิธีรับตรง 


เปิดรับสมัคร ถึง 20 พฤษภาคม 2559