รับตรง ภาคปกติและโครงการสมทบพิเศษ พระนครเหนือ 59

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการสมทบพิเศษ ปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 21 เมษายน ถึง 15 มิถุนายน 2559
เพื่อการวางแผนเลือกคณะ Admissions เรามาดูว่า ปีนี้พระนครเหนือ มีคณะ/สาขาอะไรเปิดหลังแอดบ้าง   โอ้มีวิทย์ คอมภาคปกติ เปิดรับหลังแอดด้วย !!