PLOT GRAPH ครั้งที่ 12 : ค่ายที่จะทำให้รู้จักคำว่า “วิศวะ” มากขึ้นกว่าเดิม

ค่าย PLOT GRAPH #12 ค่ายที่จะพาน้องๆ มาทำความรู้จัก กับอาชีพ “วิศวกร” ทดลองเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้น้องได้ลองเรียน ลองฝึกหัดจับอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ลองสัมผัสการใช้ชีวิตของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รวมทั้งได้ฟังการแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อ และยังมีกิจกรรมนันทนาการให้น้องๆ ได้สนุกไปพร้อมๆ กับการเรียนและรู้อีกมากมาย!

อย่ารอช้า.. ใครมีความฝันอยากเรียนต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องไม่พลาด!
แล้วมาเจอกันนะ 
image: http://openhouse.swu.ac.th/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png
:)

ค่ายนี้เหมาะสำหรับ

น้องๆ ที่อยากเป็นวิศวกร อยากรู้ว่าวิศวกรนั้นมีแขนงอะไรบ้าง การเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ยากมากน้อยเพียงใด รวมทั้งมาพบเจอเพื่อนๆ จากทั่วประเทศที่อยากเป็นวิศวกรเหมือนกัน พร้อมได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ตัวจริงจากรั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จัดโดย

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่จัดและสถานที่จัด

25-27 มีนาคม 2559 (ค้างคืน – 3 วัน 2 คืน)
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
( น้องๆ จะต้องเดินทางมายัง มศว องครักษ์ด้วยตนเอง โดยจะมีพี่ค่ายติดต่อ เพื่อแนะนำเส้นทางให้กับน้องๆ อีกครั้ง )

จำนวนที่รับ

80 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

เอกสารประกอบการสมัคร

  • ใบสมัครค่าย PLOT GRAPH ครั้งที่ 12  พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (มี 2 แบบคือแบบเดี่ยว และ แบบกลุ่ม 3 คน สามารถดูได้ท้ายบทความ)
  • ใบขอนุญาตผู้ปกครอง (ท้ายใบสมัคร)
  • สำเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

คัดเลือกจากการตอบคำถามผ่านใบสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร (ชำระหลังจากประกาศผล)

500 บาท

สมัครได้ถึง

11 มีนาคม 2559 (ยึดวันที่ลงตราประทับเป็นสำคัญ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 https://www.facebook.com/PlotGraphCamp

 087-6913139 (พี่พลอย), 091-8832473 (พี่ไอซ์), 092-4129241 (พี่อะตอม)