ค่ายคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์พื้นฐานสำหรับเยาวชน ฟรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
จัดโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน
(ค่ายคอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์พื้นฐานสำหรับเยาวชน)


Robot and Computer Youth Camp#10

สมัครด่วน! ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2559
ใครสนใจก็รีบหน่อยเพราะ รับจำนวนจำกัดนะครับ
*** ฟรี! ที่พัก และ อาหาร 3 มื้อ ***
*** ตลอดระยะเวลาอบรม ***

กิจกรรมมีวันที่ 2 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2559

สอบถามรายละเอียด ได้ที่
โทร.พี่ปาล์ม 091-870-5220 และพี่ออย 087-601-1895
หรือ https://www.facebook.com/pages/Robot-Camp-KMUTNB/132041380201238
รับนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับ ปวช.1-2 และ ม.4-ม.6 ครับ
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/8pioLW