รับตรง โครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร แม่ฟ้าหลวง 59ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
ลำดับที่
หลักสูตร
สาขาวิชา
1
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการอาหาร
2
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
 
    สมัครออนไลน์โดย คลิกที่นี่ ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มีนาคม ถึง   วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559