ค่ายเยาวชนอนุรักษ์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 25
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 25
CONSERVATION YOUTH CAMP #25
ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2559
ณ หน่วยจัดการต้นน้ำขุนวาง ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

.......................
ส่งสมัครได้ที่
ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
.......................
ดาวน์โหลดใบสมัคร และ คำชี้แจงค่าย
https://drive.google.com/…/0B-A9dlMK70zbb1VIX25tbnFXbkU/view
รายละเอียดค่าย
https://drive.google.com/…/0B-A9dlMK70zbSDFtTUdoOTlrclk/view
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
https://drive.google.com/…/0B-oJx44Vf4pPbjBvZnY2UHpxWjQ/view
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/cmu.anurak
099-3841666 พี่หญิง