รับตรงเพิ่มเติม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 59
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 2 โครงการ
เปิดรับสมัคร สมัคร 28 มีนาคม ถึง 18 พฤษภาคม 2559 " 
- โครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ - ประกาศ - รับสมัครทางออนไลน์วันที่ 28 มีนาคม 2559
- โครงการโอลิมปิกวิชาการ - ประกาศ - ใบสมัคร