ประกาศผลแล้ว มหิดลรับตรง 2559





ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ฯ
วันที่ 29 ก.พ.59 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
เว็บไซต์ประกาศผล http://www.mahidol.ac.th/directadmission/