ค่าย CE Smart Camp ครั้งที่ 9 วิศวะคอม ลาดกระบัง 6 วัน 5 คืน ฟรีตลอดงาน


ค่าย CE Smart Camp ครั้งที่ 9 จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-31 พฤษภาคม 2559 (ค่ายพักค้างคืน 6 วัน 5 คืน)

ภายในค่ายจะมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้แก่น้องๆนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และแนะนำแนวทางในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมกิจกรรมสนุกสนานจากพี่ๆ โดยจัดอบรมเป็น 2 ส่วนคือ

1.) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network)
2.) การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ (Robot)


สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ตั้งแต่ "วันนี้" ถึง 30 มีนาคม 2559 การเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนี้ “ฟรี” ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยทางค่ายได้จัดสถานที่พัก อาหาร และเอกสารประกอบการอบรมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

สมัครดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cesmartcamp.com 
Facebook page ที่ www.facebook.com/cesmartcamp 
โทรศัพท์ 089-4739238 (พี่กาย) ,088-2353900 (พี่มิ้ว)