CS Camp ครั้งที่ 8 ค่ายที่จะให้ทั้งสาระ ความรู้และความบันเทิง เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์

หน้าฝนนี้!! ชวนเพื่อนๆ มาหลบฝนกันที่.. วิทยาศาสตร์ลาดกระบัง กับกิจกรรม CS Camp ครั้งที่ 8 ค่ายที่จะให้ทั้งสาระ ความรู้และความบันเทิง เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้ลองมาสัมผัสกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นค่ายที่จะพาน้องๆ ล่าขุมทรัพย์ความรู้ ท่องอวกาศไปด้วยกัน ประกอบไปด้วยดาว 5 ดวง 
โดยแต่ละดวงนั้นจะมีเกร็ดความรู้ซ่อนอยู่ ประยุกต์กับกิจกรรมบูรณาการต่างๆ มากมาย!! ตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ที่จะทำให้น้องๆ มีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม และกิจกรรมสนุกๆจากรุ่นพี่คอมไซน์ 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการล่าขุมทรัพย์ ท่องอวกาศครั้งนี้ พร้อมกับพวกเรา 
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2559


>http://www.cs-camp.net/