รับตรงทั่วประเทศ ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559


รับตรงทั่วประเทศ ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 2,474 คน คณะที่เปิดรับเช่น เภสัชศาสตร์ 30 คน, สาธารณสุข 45 คน, วิศวะ 50 , บัญชี 100 , นิติ 100 , ภาษาเกาหลี 30 ,ภาษาอังกฤษ  14 
เปิดรับสมัคร  15 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2559