ค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 10 (Dream Camp #10)

ค่ายความฝันสู่เภสัชกร ครั้งที่ 10 (Dream Camp #10)
โดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 เมษายน 2559

น้องๆที่สนใจอ่านรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ที่
http://bit.ly/1Po9QTr หรือhttp://bit.ly/1nRUIat