รับตรง เทคโนโลยีคลีนิค หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทย์จุฬาภรณ์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ 59

รับตรง เทคโนโลยีคลีนิค  หลักสูตรนานาชาติ วิทยาลัยแพทย์จุฬาภรณ์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ ถึง 28 มีนาคม 2559

คัดเลือกโดยการสอบ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ค่าเทอม 160,000 ต่อปีหน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.cicm.tu.ac.th/clinicalTech/adDecision.php