โควตาวิชาสามัญ และโควตาพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานีจะดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรีในกลุ่มสาขาวิชา หลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
เปิดรับสมัคร 10-25 กุมภาพันธ์ 2559
คลิ้กเพื่อดูรายละเอียดการประกาศรับสมัครนักศึกษาโควตาประเภทต่าง ๆ ดังนี้
  1. โควตาวิชาสามัญ
  2. โควตานักกีฬา
  3. โควตาดนตรี และนาฏศิลป์
  4. โควตาเด็กดีมีคุณธรรม
  5. โควตาผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี