เปิดรับสมัครแล้ว รับตรงทั่วประเทศ ม.ศรีนครินวิโรฒ มศว ปี 59 จำนวน 2,346 คนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559   ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559  โดยใช้ผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และ/หรือผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา 
 
ปล. ใครยังไม่มั่นใจว่าจะลงคณะอะไรดี ก็รอดูตัวเลขสติการรับสมัครก่อนก็ได้นะครับ สำหรับคะแนนปีนี้ แม้เราคะแนนอาจจะน้อยก็ไม่เป็นเพราะนี่คือรับตรง สอบไม่ติดยังไม่แอดกลาง อาจจะเลือกคณะที่ชอบที่อยากเรียนจริงๆ
 

 
 จำนวน 2,346 คน คณะที่เปิดรับเช่น พยาบาล 30 , เภสัช 30  , สหเวช 60  ครูหลายสาขากว่า 100 คนจ้า , วิศวะ 290  เกาหลี 15 , บัญชี 45 คน
 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://admission.swu.ac.th