รับตรง โควตาโอลิมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 59

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตรศึกษา สอวน. และโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตรโอลิมปิกระหว่างประเทศ สสวท. เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
เปิดรับสมัคร 21 ธันวาคม 2558 ถึง 15 มกราคม 2559