รับตรง ธุรกิจการบิน Airline Business ม.สวนดุสิต 59
รับตรง ธุรกิจการบิน Airline Business  ม.สวนดุสิต 59
หลักเกณฑ์คัดเลือกสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  เพศชายความสูงไม่ต่ำกว่า 177 ซม. เพชหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 162 ซม.
13 กุมภาพันธ์ 59   สัมภาษณ์ที่ กทม.
27 กุมภาพันธ์ 59   สัมภาษณ์ที่ หัวหิน
ทุนกู้กยศ และรับรองมีงานทำ TOEIC 600  ชายสูง 180 ซม. หญิงสูง 168 ซม. !!