รับตรง ทั่วประเทศ โควตาเรียนดี ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 59

โครงการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนผู้มีผลการ เรียนดีเด่น 20 เปอร์เซ็นต์แรกของโรงเรียนเข้าศึกษา ต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม (โควตาเรียนดี) ประจําปีการศึกษา2559 


รับสมัคร 3 พฤศจิกายน 2557 - 24 ธันวาคม 2557
โดยใช้คะแนน GAT/PAT
หน้าเว็บไซต์หลัก
 http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/giftedquota/index.php