รับตรง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา 59 เปิดรับสมัคร 9 พ.ย.


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 58 ถึง 6 มกราคม 59  
สอบ 23-24 มกราคม 58


หน้าเว็บไซต์หลัก   http://www.entrance.dusit.ac.th/index.php