โครงการรับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 59เกณฑ์คัดเลือกรับตรงโครงการรับตรง KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ 59 มาแล้ว
โดยรวมน่าจะเหมือนปีการศึกษา 2558  แต่มีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเช่น
- คณะสัตวแพทย์ GPA ขั้นต่ำ ปี 58  3.00  ปี 59  3.2 *0*
คณะวนศาสตร์ สาขาวิชาวนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้าทดสอบวิ่ง ระยะทาง 2.4 กิโลเมตร โดยใช้เวลาไม่เกิน 17 นาที
- อุตสาหกรรมการเกษตร มีการรับภาคพิเศษในรอบรับตรงแล้วด้วย