รับตรง ทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี 59


รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.เทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2559 (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า/คาดว่าจะจบก่อนเดือน มิ.ย. 59)
จำนวนรับนักศึกษา 30 คน
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22 คน
- ภาคอื่นๆ 8 คน
เปิดรับสมัคร 25 กันยายน ถึง 20 ตุลาคม 2558

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และกำหนดการ

คลิ้กเพื่อดู –> ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 (ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรับสมัคร คุณสมบัติผู้สมัคร และกำหนดการ

คลิ้กเพื่อดู –> ประมาณการค่าใช้จ่ายหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์