รับตรง โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น ปี 59


รับตรง โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น ปี 59
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง โควตาภาคและทั่วประเทศ รอบที่2 ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้นักเรียนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้มีโอกาสเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่าเทียมกัน  เปิดนักศึกษาจำนวน 1,232 คน
เปิดรับสมัคร 13-19 กุมภาพันธ์ 2559
คณะที่เปิดรับเช่น : พยาบาล สัตวแพทย์ นิติศาสตร์ วิศวะ มนุษยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวะ