TU Open House 2015 เปิดบ้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 TU Open House 2015 
พบกับ มหกรรมแนะแนวการศึกษษหลักสูตรๆที่ทุกคนรอคอย
ร่วมฟังการสัมมนาและการนำเสนอผลงานของนักศึกษา  
สัมผัส...ประสบการณ์จริงในรั้วมหาวิทยาลัย และเยี่ยมชมคณะต่างๆ
วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558 ที่ศูนย์การประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต
เวลา 09.00-16.00 น.