Geo Camp ค่ายเยาวชนธรณีวิทยา จุฬาฯ


"ถ้าอยากรู้เรื่องราวให้กระจ่าง
พวกเราก็พร้อมที่จะแถลงไข
เพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลาย
เพื่อเรียนรู้โครงสร้างโลกใบนี้
เผยฟอสซิลและหินโผล่ให้ประจักษ์
พี่ ๆ จีโอผู้แสนน่ารักและมีเสน่ห์
ค่าย GYC ที่สดใสรอน้องอยู่"

ค่ายเยาวชนธรณีวิทยาของเราจะจัดขึ้น ณ จังหวัดสระบุรีในวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2558
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กันยายน 2558

วิธีการส่งใบสมัคร
1. ทางไปรษณีย์: ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
2.ทางอีเมล์: geologycamp@gmail.com
ใบสมัครค่ายเยาวชนธรณีวิทยาครั้งที่ 13 :https://goo.gl/22m7Ty
รีบๆสมัครกันมานะคะ พวกพี่รอใบสมัครจากน้องๆอยู่นะ ????
#GYC13Geologistworld