รับตรง โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ ม.บูรพา 59


ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี “โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ” มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร 21 สิงหาคม ถึง 21 กันยายน 2558