รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ม.บูรพา 59 เปิดรับสมัคร 24 สิงหา


รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบการปี 58เป็นรับตรงทั่วประเทศครับ)

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2559  
เปิดรับสมัคร 24 สิงหาคม ถึง 24 กันยายน 2558