รับสมัครสอบ SMART I ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อใช้คะแนนยื่รับตรง เปิดรับถึง 5 ก.ค


รับสมัครสอบ SMART I ม.ธรรมศาสตร์ เพื่อใช้คะแนนยื่รับตรง
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร 29 มิ.ย. ถึง 5 ก.ค. 58
รอบสุดท้าย ที่สามารถนำคะแนนไปยื่นรับตรงได้คือรอบ 9/2558 นะครับ
กำหนดการสอบ                                              สมัครสอบคลิ้กที่นี่
ครั้งที่สนามสอบรับสมัครวันสอบ
 3/2558มธ.ศูนย์รังสิต29 มิ.ย. - 5 ก.ค. 5819 ก.ค. 58
4/2558มธ.ศูนย์รังสิต3 ส.ค. - 9 ส.ค. 5823 ส.ค. 58
5/2558มธ.ศูนย์รังสิต7 ก.ย. - 13 ก.ย. 5827 ก.ย. 58
6/2558ภูมิภาค28 ก.ย. - 4 ต.ค. 5818 ต.ค. 58
7/2558ภูมิภาค13 ต.ค. - 19 ต.ค. 588 พ.ย. 58
8/2558ภูมิภาค2 พ.ย. - 8 พ.ย. 5822 พ.ย. 58
9/2558มธ.ศูนย์รังสิต17 พ.ย. - 23 พ.ย. 5813 ธ.ค. 58
1/2559มธ.ศูนย์รังสิต21 ธ.ค. - 27 ธ.ค. 5810 ม.ค. 59

ตัวอย่างข้อสอบเกณฑ์รับตรงฯ    เกณฑ์ BBA
ตารางแจกแจงคะแนน

โครงการที่รับผลคะแนน SMART
ระดับปริญญาตรี (SMART-I)
รับตรงฯ  BBA  IBMP  EBM  DBTM