เปิดบ้าน คณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช Open house Vajira ครั้งที่ 3


คณะแพทยศาตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เตรียมจัดงาน Open house Vajira ครั้งที่ 3 บริเวณภายในโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. เพื่อประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสสัมผัสวิธีการเรียนแพทย์ มีข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มีการแนะแนวการสอบเข้าแพทย์ วิธีการเรียน และการเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ภายใต้คอนเซ็ป “จากขาสั้น….สู่เสื้อกาวน์”
ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยจะมีหลากหลาย ประกอบด้วย
  1. การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 07.00 – 13.00 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทยาศาสตร์
  1. โครงการกิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์
ประกอบด้วยฐานวิชาการเกี่ยวกับการเรียนแพทย์รวม 22 ฐาน ซุ้มนิทรรศการกิจกรรมต่างๆ 6 ซุ้ม และกิจกรรมบรรยายในห้องประชุม
  1. วชิระใส่ใจสุขภาพ
- จุดบริการตรวจสุขภาพต่างๆ โดยขั้นตอนการตรวจสุขภาพ เริ่มจากลงทะเบียน ซักประวัติ เจาะระดับน้ำตาล ตรวจปอด ตรวจสายตา ฯลฯ ณ ตึกอำนวยการชั้น 1 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
- ลานสุขภาพ : นิทรรศการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ เช่น การดูแลโรคผู้สูงอายุ
การให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์HIVอาการปวดหัวโรคตับแข็ง
โรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคไตวายมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น ณ ตึกเพชรรัตน์ ชั้น 2 โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
- ช่วงบ่ายการบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับสุขภาพในผู้ใหญ่ เช่น วิธี รับมือกับโรคเครียด การออกกำลังกาย
  1. การบริจาคเลือด
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะต่อผู้อื่น ในการมีส่วนร่วมบริจาคให้กับธนาคารเลือดวชิรพยาบาล เพื่อนำเลือดไปใช้กับผู้ป่วยที่จำเป็น โดยกิจกรรมจะจัดที่ หน่วยบริจาคเลือด บริเวณชั้น 3 ตึกพยาธิ เพื่อให้สะดวกต่อผู้ต้องการบริจาค
นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล แล้ว ภายในงานยังมีซุ้มนิทรรศการของส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ นิทรรศการประวัติวชิรพยาบาล
นิทรรศการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาแพทย์ นิทรรศการวิเทศสัมพันธ์วชิรพยาบาล ประชาสัมพันธ์ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ แนะแนวหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ กิจกรรมภายใน/ภายนอกคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ Basic nursing คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร และวิทยาลัยพัฒนามหานคร
         ผู้ที่สนใจ ติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานใน http://www.openhousevajira.com/
หรือติดตามข่าวสารการจัดงาน Open House ครั้งที่ 3 วันที่ 8-9 สิงหาคมนี้ ได้ทาง www.facebook.com/vajiraopenhouse