กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


กำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1. รับสมัครระบบโควตา : วันที่ 3 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558
สอบคัดเลือกวันที่ 17-18 ตุลาคม 2558
2. รับสมัครระบบรับตรง : วันที่ 1 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2558
กำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

รายละเอียดการรับสมัครโปรดติดตามทาง 
www.admission.mfu.ac.thเร็วๆ นี้