ค่ายสถาปัตย์ Arch’Camp Pre-Bee’8 ลาดกระบัง


ค่ายสถาปัตย์ Arch’Camp Pre-Bee’8
เป็นค่ายกิจกรรมเรียนรู้ชีวิตในการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง
ส่งได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 - 18 มิถุนายน 2558
เป็นค่ายค้าง3คืน โดยเราจะใช้ชีวิตทั้ง4วันนี้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลาดกระบัง 
หน้า FB หลัก  https://www.facebook.com/pages/Pre-Bee-Camp/