โค้งสุดท้าย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ นานาชาติ ธรรมศาสตร์ เปิดรับถึง 17 มิ.ย. นี้


รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ หลักสูตร นานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2558
รอบที่ 3  เปิดรับสมัครถึง 17 มิถุนายน 2558