รับตรง โครงการภาคพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 58 รอบที่ 2


รับตรง โครงการภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบสอง)

ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2558 - 11 พฤษภาคม 2558
arrow2L3 รายละเอียดเพิ่มเติม: E-mail fengnrsw@ku.ac.th
                                         โทรศัพท์: 034-281075,  โทรศัพท์มือถือ: 099-9625944 (ในวันและเวลาราชการ)
                                         โทรสาร: 034-281075