หลักสูตรการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยีนานาชาติ ลาดกระบัง รับสมัครถึงวันที่ 19 มิ.ย.

โควต้าเรียนดี และ รับตรงโดยการสอบข้อเขียน รับสมัครถึงวันที่ 19 มิ.ย.
เว็บโควต้าเรียนดี   http://www.ic.kmitl.ac.th/etm/81/?cid=324&lang=th
เว็บรับตรงโดยการสอบข้อเขียน  http://www.ic.kmitl.ac.th/etm/81/?cid=327&lang=th
................................................................................