ค่าย Mahidol Alternative Science Camp หรือ MAS Camp ครั้งที่ 26


ค่าย  Mahidol  Alternative Science Camp หรือ MAS Camp ครั้งที่ 26
MAS camp ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 ในแนวคิด Sci-Fighter วันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 58 ค่ายวิทยาศาสตร์แนวสร้างสรรค์ สรรสร้างเพื่อนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย ได้มาร่วมทำกิจกรรมซึ่งมีกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และยังมีกิจกรรมสันทนาการ เป็นค่ายแนะแนวแนวทางเรียนต่อคณะวิทยาศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไทและศาลายา
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 10 มกราคม 2558 
3ช่องทาง E-mail,ไปรษณีย์ และกล่องรับใบสมัคร ติดตามรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/sced/
ประกาศรายชื่อ ทาง https://www.facebook.com/MAS.SCMU.since1978 วันที่ 17 มกราคม 2558
ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ