ขยายเวลารับสมัคร รับตรง สถาปัตยกรรม ม.ศิลปาร 58 ถึง 12 ม.ค.


รับตรง สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปาร ประจำปีการศึกษา 2558
ขยายเวลาการรับสมัครไปจนถึง12 มกราคม 2558
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.arch.su.ac.th/admission2558/?SystemMenuID=31