รับตรง IUP วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2558


รับตรง IUP วิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2558
เปิดรับสมัคร แบบ Walk-in ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558
NOW!! IUP Kasetsart University
Open for admission till  16 January , 2015.

Six international programs taught in English:
* New in 2015: Industrial Engineering / Environmental Engineering
* Software and Knowledge Engineering / Mechanical Engineering / Electrical Engineering / Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering
Specific Requirements for Walk-in Applications
 • An applicant must complete, or be in, grade 12 (M6) or equivalent. For applicants with an international high school education, qualifications will be approved individually.
These are two options applicants can choose from:
Option 1: Submit international standardized test scores
Applicants must submit their standardized test scores as follows:
1. English language proficiency as demonstrated by a minimum score on one of the following tests:
  • TOEFL (iBT) score of 61
  • CU-TEP score equivalent toTOEFL (iBT) score of 61
  • IELTS 5.5
2. Academic proficiency as demonstrated by a minimum score on SAT Reasoning Test™ (SAT or SAT I)
  • Mathematics Section score of 600
  • Critical Reading + Mathematics Section combined Score of 1,000
Option 2: Submit Thai national test scores
1.GAT
2.PAT1
3.PAT3

Documents Needed:
All applicants need to submit the following documents:
 1. Official high-school transcript.
 2. Score reports such as TOEFL & SAT or GAT, PAT1 & PAT3.
 3. Two student photos, 2-inch, taken recently.
 4. Photocopy of your National Identification Card, or passport, and permanent resident documents.
 5. Completed Student Application Form
 6. THB 1000 or $33 application fee (non-refundable) payable to:
            •IUP, Account No. 3741271688, Krungsri Ayudhya Bank, Kasetsart University Branch