ค่าย ClickCamp 7 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล


ค่าย ClickCamp#7 
เพจค่าย : https://www.facebook.com/ClickCamp7
เว็บไซต์ค่าย : https://sites.google.com/site/clickcamp7/home
(ดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์)
จัดโดย : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หมดเขตรับสมัคร : 14 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่จัดค่าย : 27-29 มีนาคม 2558 (สามวันสองคืน)
คุณสมบัติ : ม.ปลาย
จำนวนผู้เข้าค่าย : 60 คน
ค่าใช้จ่ายในการยืนยันสิทธิ์ : 500 บาท