ค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 ( Y.E.C.8 ) เปิดรับสมัครถึง 22 ม.ค.นี้


ด่วน!!! ขยายเวลารับสมัครน้องๆ ม.ปลาย ค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 8 ( Y.E.C.8 ) 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
 
รับสมัครทางออนไลน์ถึงวันที่ 21 มกราคม 2558
 
 
 
 
ประกาศผลเช้าของวันที่ 22 มกราคม 2558