รับตรง นักเรียนเตรียทหารในส่วนของกองทัพเรือ โรงเรียนนายเรือ 58


รับสมัคร บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียทหารในส่วนของกองทัพเรือ
เปิดรับสมัครทางอิเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2558
- กำลังศึกษาชั้น ม.3 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3
- เป็นชายโสดอายุ 15-17 ปี เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ถึง 31 ธันวาคม 2543
หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.rtna.ac.th/annouce/index.php