โควตา ทุน คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 58 ปิดรับสมัคร 20 ม.ค. นี้


การสมัครขอรับทุน "กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประเภททุนเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ คณะเภสัชศาสตร์
เปิดรับสมัคร 15-20 มกราคม 2558   ทุกคนที่สมัครทุน มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รับทุน