โค้งสุดท้าย รับตรง ม.เกษตรศาสตร์ ปิดรับสมัคร 2 ก.พ.นี้ / Update สาขายอดนิยม/สาขาแข่งขันสูงสุด


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Admission ประจำปีการศึกษา 2558 โดยรับรวมทุกวิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 184 สาขา จำนวน 5,118 คน โดยปิดรับสมัครในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เท่านั้นนะครับ
หน้าเว็บไซต์รับสมัคร  http://admission.ku.ac.th/
ตอนนี้ยอดสมัคร ทุกวิทยาเขตเกิน 1.3 ใบสมัครไปเป็นที่เรียบร้อย
ยอดใบสมัครจากวิทยาเขตบางเขนเพิ่มถึง 2 หมื่นใบเลย
30 สาขา ที่มียอดสมัครมากที่สุด
สาขายอดนิยม มากันพร้อมหน้าเลยครับ ทั้ง ภาษาอังกฤษ สัตวแพทย์ เศรษฐศษสตร์ บัญชี
30 สาขา ที่มีอัตราแข่งขันสูงที่สุด
สาขารัฐศาสตร์รับน้อยมากแค่ 3 คน คนสอบติดคงคะแนนสูงมาก