รับตรง ทั่วประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2558 เปิดรับ 5 ม.ค. นี้


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 
 
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 มกราคม ถึง 25 มีนาคม 2558