รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ ปีการศึกษา 58


รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
Chiang Mai University International College invites applications from suitable candidates for admission to the International Bachelor's Degree Programs for the 2015 academic year.
สาขาที่เปิดรับสมัคร  (คน)
Mechanical Engineering           25
Software Engineering               10
Thai as a Foreign Language     30  (Only applicants who are not native Thai speakers)
Social Science                           25
Geoinformatics                         30
Nursing Science                       10