เปิดรับสมัครแล้ว สอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 58

 
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2558
(รับวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.) เปิดรับสมัคร ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.info.rmutt.ac.th/admission1/
 
ติวฟรี! สอบตรงเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
โดยทีมงานของมหาวิทยาลัยฯ
วันที่ 20 มกราคม 2558 ไม่มีค่าใช้จ่าย เฉพาะ ม.6 และ ปวช. เท่านั้น
รับจำนวนจำกัด 1,000 ที่นั่ง ด่วนจำนวนจำกัด

หน้าเว็บไซต์ติว http://www.tutor.rmutt.ac.th/