ค่ายฟ้าหม่นคนดี คณะสัตวแพทยศาสตร์มหิดล


ค่ายฟ้าหม่นคนดี ครั้งที่ 8 โดย สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครน้องๆ ม.ปลายสายวิทย์ /แนะแนวการศึกษาต่อ/ อาชีพในสายงานสัตวแพทย์/เยี่ยมชมที่ทำงานพี่หมอ/ชมผ่าตัดทำหมัน !!