เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2558


สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัคร ผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยรับสมัครออนไลน์ผ่านทางระบบ INTERNET รับสมัคร 1 ธันวาคม 2558 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558


ระเบียบการรับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2558
http://www.catc.or.th/2013/index.php/th/admission-news/674-law-admission58

ปฏิทินกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2558
http://www.catc.or.th/2013/index.php/th/admission-news/673-schedule-for-ground-2558

การเข้าระบบรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้นสถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2558
http://reg.catc.or.th/registrar/apphome.asp